Senki sem látta a szerelmet, mégis létezik

2011. augusztus 9. (Szabad Föld online)

Öveges professzorról, a hatvanas-hetvenes évek legnépszerűbb Tanár uráról maradt fenn az anekdota, mely szerint az egyik rosszul tanuló diákját maga elé ültetve azt mondta: „Fiacskám, addig fogom magyarázni ezt a tételt, amíg vagy megérti, vagy valamelyikünket elvisz a mentő."

Erre figyelmezve mindenesetre beírtam jegyzetfüzetembe a mentők számát, amikor a magyar tudomány legrangosabbjának számító, nem mellesleg százezer euróval járó Bolyai-díj idei kitüntetettjéhez, Perczel Andráshoz indultam. Talán érthető az elővigyázatosság, ha tudjuk: jómagam szerény kettesekkel evickéltem át a gimnáziumi kémiaórák zűrzavarán, Perczel professzor viszont sajnos molekulákkal foglalkozik…

Tovább a cikkre -->