A Bolyai-díj

MisszióAlapítóinkA díj történeteMetodológia

Az alapító okirat szerint a díjalapítók vallják:

"A XXI. század küszöbén tudomány és tudósok nélkül nincs gazdaságilag, társadalmilag versenyképes Magyarország. Az alapítvány létrehozóinak meggyőződése, hogy értékrendünkben, méltó helyére kell emelnünk a tudást, a tudományt és a tudóst, biztosítva az őket megillető társadalmi elismertséget.

A Bolyai-díj azon magyar állampolgárságú, illetve magyar származású személynek adományozható, aki nemzetközi mércével is kimagasló eredményt ért el a tudományos kutatás, fejlesztés, a tudományos utánpótlás nevelése, illetve ezek eredményeinek a társadalmi-gazdasági életben való hasznosítása terén.”

A Bolyai-díj nyerteséről egy, a fenti célra létrehozott független díjbizottság dönt. A díjbizottság elnöke a Magyar Köztársaság mindenkori elnöke, tagjai a magyar tudományos és közélet kiemelkedő, elismert személyiségei. Kiválasztásuknál fontos szempont, hogy – kifejezve a Bolyai-díj multidiszciplináris jellegét – a tudományágak minél szélesebb köre legyen képviselve.”

Alapítóinkról bővebben:

Lantos Csaba

Karsai Béla

Somody Imre

Somody Imréné

Várkonyi Attila

Alexander Brody

Oláh György (1927-2017)

John Lukacs

 

 

A Bolyai-díj (teljes nevén: Bolyai János Alkotói Díj) 1945 óta az első jelentős magánkezdeményezésű tudományos elismerés hazánkban. Az alapítványt 1998 májusában magánvagyonukból hozták létre magyar üzletemberek: Karsai Béla, Lantos Csaba, Somody Imréné, valamint a kezdeményező, Somody Imre. Hozzájuk csatlakozott 2001-ben Alexander Brody író és reklámszakember, valamint Várkonyi Attila, majd 2009-ben további két magyar származású tudóssal egészült a társaság – Oláh György Nobel-díjas kémikus és John Lukacs történész védnökként vesznek részt a kezdeményezésben.

Az első alkalommal 2000-ben átadott díjat olyan magyar állampolgárságú, illetve magyar származású személynek adományozhatják, aki nemzetközi mércével is kimagasló eredményt ért el a tudományos kutatás, fejlesztés, a tudományos utánpótlás nevelése, illetve ezek eredményeinek a társadalmi-gazdasági életben való hasznosítása terén. Az elismerés tudományterülethez nem köthető, amelyet az eddigi díjazottak listája is jól példáz. A díjjal 2009-ig 50 ezer eurónak megfelelő adómentes forintösszeg járt, melyet 2009-ben 100 ezer euróra emeltek.

A Bolyai-díj nyerteséről egy, a fenti célra létrehozott független díjbizottság dönt. A díjbizottság elnöke a Magyar Köztársaság mindenkori elnöke, tagjai a magyar tudományos és közélet kiemelkedő, elismert személyiségei. Kiválasztásuknál fontos szempont, hogy – kifejezve a Bolyai-díj multidiszciplináris jellegét – a tudományágak minél szélesebb köre legyen képviselve.

A tizenöt fős díjbizottság így áll össze: elnöke a mindenkori köztársasági elnök, további tizennégy tagjának felét a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, másik felét pedig a Bolyai-díj Alapítvány alapítói delegálják. A bizottság működési rendjét a mindenkori díjbizottság maga alakítja ki. A tagok bárkitől kérhetnek vagy fogadhatnak javaslatot a díjazottak személyére.
 

Aktualitások

Az Alapítvány

A Bolyai Díj AlapítványSzervezetKapcsolat

Csaknem 20 évvel ezelőtt magántőkéből jött létre a Bolyai-díj Alapítvány azzal a céllal, hogy a gazdaságilag és társadalmilag is versenyképes Magyarország erősítése érdekében támogassák a tudományos életben kiemelkedő teljesítményt nyújtó szereplőket. Április 23-án a Bolyai-díjat immáron kilencedik alkalommal ítélik oda egy olyan, a tudományok területén meghatározó szereplőnek, akit a mindenkori köztársasági elnök elnökletével működő díjbizottság egyöntetűen érdemesnek tart az 100 ezer euróval járó elismerésre. A díjátadónak ezúttal is a Magyar Tudományos Akadémia ad helyet.

Dr. Szabó Gábor, a Bolyai-díj Alapítvány kuratóriumának elnöke, illetve a Szegedi Tudományegyetem rektora szerint a Bolyai-díj a rendszerváltás óta a legnagyobb presztízsű, magánszemélyek által alapított magyar tudományos elismerés. Az eddigi tapasztalatok is azt mutatják, hogy mindegyik díjazott saját területén nagykövete lett a magyar tudománynak, amelyben az alapítvány is mindegyikük segítségére van, hiszen azon munkálkodnak, hogy a médiában minél többször megszólalhassanak szakterületüket „népszerűsítve”. „A díj mélyen beágyazódott a tudományos közéletbe, úgy hisszük, nem csupán aspirációnk ez, de ténylegesen is a „magyar” Nobel Díjként tartják számon a szélesebb értelmiségi közvéleményben. Ennek egyik alapvető kritériuma és feltétele az volt, hogy a díjbizottság valóban a tudomány általánosan elismert és elfogadott képviselőiből álljon és döntései egyöntetűen elfogadottá váljanak” – véli a rektor.

Kuratórium: Felügyelő bizottság: Alapítványi titkár:
• Dr. Szabó Gábor, a Kuratórium elnöke
• Balogh Gabriella
• Dr. Incze András
• Várkonyi Attila, a Felügyelő Bizottság elnöke
• Dr. Nusser Zoltán
• Dr. Perczel András
• Andrási Beáta 

 

1024 Budapest, Buday László u. 12.


Andrási Beáta 
alapítványi titkár

+36 30 445 2564
titkar@bolyaidij.hu
.

Díjazottak

2021
kutatóbiológus
2019
fizikus, hálózatkutató
2017
nyelvész
2015
biológus
2013
neurobiológus
2009
ókorkutató
2007
matematikus
2004
fizikus
2002
informatikus
2000
biológus

Sajtószoba

2021. október 1. - Portfolio.hu

Karikó Katalin nyerte idén a Bolyai-díjat

A Bolyai-díj Alapítvány Kuratóriuma és Alapítói péntek délután jelentették be, hogy 2021-ben Karikó Katalin kapja a magyar tudományos élet legrangosabb elismerését.

Az 1998-ban alapított és kétévente átadott Bolyai-díjat azzal a céllal alapították, hogy az emberek értékrendjében méltó helyre emeljék a tudást és a tudományt, így biztosítva a tudósokat megillető társadalmi elismertséget. A civil kezdeményezésre...
2019. május 30. - Magyar Nemzet

Barabási Albert-László kapta az idei Bolyai-díjat

Barabási Albert-László magyar származású világhírű fizikusnak, hálózatkutatónak ítélték oda a 2019. évi Bolyai-díjat. Az elismerést Áder János köztársasági elnök adta át a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Dísztermében rendezett szerda esti ünnepi gálán.

Amikor Barabási Albert-László ambiciózus ifjúként Erdélyből útra kelt, hogy tudós világpolgárrá váljon, a hálózatok kutatása jórészt még feltáratlan területnek számított. Ma már pedig éppen a hálózatkutatóké a nemzetközi tudományos...
2017. április 23. - Origo.hu

Átadták a Bolyai-díjat

A Bolyai-díj alkalmas arra, hogy a tudomány értékeit állítsa a közösség elé; a díj, névadójának szellemi örökségét hirdetve azt üzeni, hogy nincs fejlődés kíváncsiság, örökös kérdezés nélkül - mondta Áder János köztársasági elnök vasárnap a Bolyai-díj ünnepélyes átadóján a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében.

Az elismerést idén É. Kiss Katalin Széchenyi-díjas nyelvész, akadémikus, a nyelvelmélet és a mondattan nemzetközi rangú kutatója, számos fontos monográfia és új utakat nyitó tanulmány szerzője kapta. "Alapítása óta a Bolyai-díj ritka...
2017. április 23. - Index.hu

A magyar nyelv logikája külföldön is érdekes

É. Kiss Katalin személyében először nyerte a legrangosabb magyar tudományos díjat női kutató. A leginkább természettudományos nyelvészeti irányzat képviselőjéről azt mondják, megújította a magyar nyelvtant, kutatásai nemzetközileg is alapvetőek. Különleges nyelv-e a magyar? Milyen mondatokban beszéltek az ősmagyarok? Kell-e félteni a magyar nyelv jövőjét, lesznek-e magyarul tökéletesen csacsogó gépek, és mi az alapvető baj az unalmas nyelvtanórákkal? A Bolyai-díj, a „magyar Nobel” újdonsült birtokosa az Indexnek adta első interjúját.

A Bolyai-díj nálunk a legnagyobb presztízsű tudományos díj, még magyar Nobelként is szokás emlegetni. Édesapja, aki szintén nyelvész volt, most biztosan nagyon büszke lenne. Otthon a konyhaasztalnál is mondattani kérdésekről diskuráltak ebéd...
2017. április 7. - Híradó.hu

Kilencedszer adják át a Bolyai-díjat

A Bolyai-díj 1945 óta az első jelentős magánkezdeményezésű tudományos elismerés hazánkban, amely csaknem 20 évvel ezelőtti alapítása óta az egyik legnagyobb presztízsű tudományos díjjá nőtte ki magát. Április 23-án kilencedik alkalommal adják majd át az Akadémián.

Csaknem 20 évvel ezelőtt magántőkéből jött létre a Bolyai-díj Alapítvány azzal a céllal, hogy a gazdaságilag és társadalmilag is versenyképes Magyarország erősítése érdekében támogassák a tudományos életben kiemelkedő teljesítményt...
2015. április 23. - Origo.hu

Ismét átadják a Bolyai-díjat

15 évvel ezelőtt adták át az első Bolyai-díjat a tudományos életben betöltött meghatározó szerep elismeréseként. A díj alapítóinak célja az volt már a kezdetekkor is, hogy a gazdaságilag és társadalmilag is versenyképes Magyarország erősítése érdekében támogassák a tudományos életben kiemelkedő teljesítményt nyújtó szereplőket.

A mindenkori köztársasági elnök elnökletével működő díjbiztottság idén ismét odaítéli a 100 ezer euró díjazású elismerést, amelynek átadására május 17-én a Magyar Tudományos Akadémián kerül sor. Dr. Szabó Gábor, a Bolyai-díj Alapítvány...

Galériák

2019. május 22.
2017. április 24.
2015. június 5.
2015. június 3.
2015. június 3.
2015. június 3.